Zima 2021/2022

Zimní sezóna 2021/2022

Nemůžete se dočkat, až zas stoupnete na lyže?

Milujete dovolenou v hluboce zasněžené zimní krajině Rakouska?

Ať už s lyžemi nebo bez nich, hory jsou vám rozhodně k dispozici. Užijte si dovolenou v Gasteinském údolí. Protože bez bílého zlata není lyžování ani snowboarding, proto začátek zimní sezóny závisí na sněhových podmínkách.

Tarify za zimní štěstí:

Udělejte si dovolenou tak flexibilní, jak chcete-s dennímitýdenními a sezónními skipasy v lyžařské síti Ski amadé. Kupte si skipas přímo ZDE. 

Čtyři jednotlivé lyžařské oblasti nabízejí širokou a flexibilní nabídku denních vstupenek na celodenní lyžování v Gasteinu. Zde se dozvíte o různých denních tarifech v Schlossalm-Angertal-StubnerkogelSportgasteinGraukogel a v lyžařské oblasti Dorfgastein-Grossarl.

Ceníky SKIPASU za zimní sezónu 2021/22: ZDE

 

 Český hotel v srdci rakouských Alp, Bad Gastein – RESIDENCE ALPENHEART

Možnost polopenze / večeří

Sleva 15 – 25% na zapůjčení lyžařského vybavení

Sleva 25% na vstupné do místních lázní Felsentherme

Gastein Card – slevová karta na služby a atrakce

 

AKTUÁLNÍ COVID PRAVIDLA A POVINNOSTI

(Naposledy aktualizováno 05.01.2022) Vzhledem k mutaci Omikron momentálně platí následující pravidla pro vstup do Rakouska. Při vstupu do Rakouska je nutné se prokázat platným dokladem dle pravidel 2-G a také navíc aktuálním PCR testem nebo dokladem o přeočkováním posilovací dávkou (boosterem). Všechny podrobnosti o aktuálních pravidlech vstupu níže.

Aktuálně: Pravidla pro vstup do Rakouska z Velké Británie, Nizozemska, Dánska a Norska

Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko a Norsko jsou klasifikovány jako oblasti s mutacemi viru. Z těchto čtyř zemí mohou vstoupit do Rakouska bez karantény pouze osoby s očkováním posilující dávkou - boosterem (trojím očkováním resp. dvojím v případě vakcíny Johnson & Johnson) a dodatečným PCR testem (ne starším než 48 hodin). Pro děti a mladistvé platí stejné výjimky jako pro vstup ze všech ostatních zemí. Podrobnosti naleznete v části "pravidla platná pro děti" na konci této stránky. Na všechny ostatní osoby z uvedených zemí se po vstupu vztahuje desetidenní karanténa. Další informace o příjezdu na stránkách ministerstva zdravotnictví. Pozor! Prodělání onemocnění koronavirem Zotavení a následné dvojí očkování je rovno statusu po očkování boosterem. Totéž platí i pro dvakrát očkované osoby, které se následně uzdravily z onemocnění koronavirem. V každém případě je nutné provést další test PCR. (Pro nedávno uzdravené existuje alternativa k testu PCR, viz oddíl "Jako doklad o prodělání platí").

Stejná pravidla platí i při příjezdu z ostatních oblastí mutací viru (viz odstavec zákaz přistání).

Aktuálně: 2G+ při vstupu do Rakouska ze všech ostatních zemí

Pravidla v příloze platí pro příjezd ze všech zemí s výjimkou oblastí mutace viru (zde platí jiná pravidla, viz nahoře). Vstup je momentálně možný s dokladem dle pravidla 2-G. Kromě toho musí být předložen aktuální PCR test (ne starší než 72 hodin) nebo doklad o přeočkování (platí okamžitě ode dne podání vakcíny). Povinnost předkládat PCR test neplatí pro osoby, které jsou očkovány posilující 3. dávkou vakcíny (nebo 2. dávkou vakcíny Johnson & Johnson) nebo osoby, které onemocnění koronavirem prodělaly po kompletním naočkování, nebo jsou po prodělání nemoci kompletně naočkované.

Vstup bez očkování nebo prodělání pro účely dovolené v Rakousku není de facto možný. Doklad dle pravidla 2-G je vyžadován také pro vstup za účelem pracovní cesty. Během pobytu platí pravidlo 2G. Pokud Rakouskem pouze projíždíte, informace naleznete v sekci FAQ dole.

 

Kdy je nutný PCR test

Některé možné scénáře, kdy je nutný PCR test. Berte prosím na vědomí rozlišnou dobu platnosti očkování, prodělání nemoci a testů, viz bod „Platné doklady“

 • 2x naočkován (resp. 1x vakcínou Johnson & Johnson): PCR test je vyžadován*
 • 3x naočkován (resp. 1x vakcínou Johnson & Johnson plus přeočkován boosterem): PCR test není vyžadován
 • onemocnění koronavirem prodělal: PCR test je vyžadován**
 • onemocnění koronavirem prodělal a poté 1x očkovan: PCR test je vyžadován
 • onemocnění koronavirem prodělal a poté 2x očkován: PCR test není vyžadován
 • onemocnění koronavirem prodělal, poté očkován, poté onemocnění koronavirem znovu prodělal: PCR test není vyžadován
 • 1x naočkován, potom onemocnění koronavirem prodělal: PCR test je vyžadován**
 • 1x naočkován, poté nemoc prodělal, poté naočkován: PCR test není vyžadován
 • 2x naočkován (nebo 1x látkou Johnson & Johnson), potom onemocnění koronavirem prodělal: PCR test není vyžadován

*) Naočkování 1x vakcínou Johnson & Johnson platí v součsné době pouze pro příjezd do Rakouska, pro status 2-G, nutný pro pobyt v Rakousku, je však nezbytné další očkování.
**) Nedávno uzdravené osoby mohou jako alternativu k testu PCR předložit lékařské potvrzení, viz oddíl "Jako doklad o prodělání platí".

Pravidla platná pro děti

Výjimka platí pro děti do 12 let (v doprovodu dospělé osoby), které se nemusí prokazovat ani dokladem dle pravidla 2G, ani PCR testem. Výjimky platí i pro děti školního věku od 12 let, které nejsou očkované a nemoc neprodělaly (resp. pro děti, které přijíždí z oblastí variant viru a nemají posilující dávku očkování). Ty do země mohou vstoupit s tzv. „Ninja Passem“ nebo „Holiday Ninja Passem“, zde podrobnosti o testování dětí. Výjimky mohou využít děti školního věku a mladiství narození po 31. srpnu 2006.

Pozor! Děti a mladiství, na které se tato výjimka nevztahuje, se musí prokazovat stejně jako dospěli dokladem 2G + negativním PCR testem nebo posilující dávkou očkování (nebo posilující dávkou očkování i PCR testem při příjezdu z oblastí variant viru). Berte prosím na vědomí: dvakrát naočkované děti školního věku potřebují PCR test.

Další výjimky

Další výjimky z pravidla 2G platí pro těhotné ženy a pro osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat. Tyto osoby potřebují lékařský atest a negativní PCR test. Výjimky platí i pendlery, kteří mohou dokládat doklad 3-G (PCR test, který nesmí být starší 72 hodin nebo antigenní test, který nesmí být starší 24 hodin).

Příjezd bez PCR testu nebo bez přeočkování

Příjezd s dokladem dle pravidla 2G, ale bez PCR testu nebo přeočkování je možný. Poté je ale nutné se registrovat skrze Pre-Travel-Clearance a po příjezdu je nutné podstoupit karanténu. Ta může být ukončena skrze negativní PCR test. Zde naleznete informace o možnostech testování v Rakousku. Berte prosím na vědomí, že výsledek PCR testu může být dostupný až za 24 hodin nebo později. Proto doporučujeme s negativním PCR testem již přicestovat.

Příjezd bez očkování nebo bez prodělání koronaviru

Příjezd bez dokladu o očkování nebo o prodělání koronaviru za účelem dovolené možný de facto není. I za účelem pracovní cesty je nutné předložit doklad 2G. Výjimky platí mimo jiné pro rakouské občany, občany EU nebo osoby, které mají v Rakousku trvalý pobyt. Ty mohou přicestovat bez dokladu 2G, musí ale po příjezdu podstoupit karanténu, která může být ukončena nejdříve pátý den skrze negativní PCR test. Mimo to je také nutné se zaregistrovat skrze Pre-Travel-Clearance. Osoby, které v posledních 90 dnech nemoc prodělaly, mohou místo PCR testu předložit lékařský doklad o prodělání (odkaz dole v sekci FAQ).

Platné doklady

Doporučujeme se prokazovat digitálním certifikátem EU. Mezinárodní hosté se ale mohou prokázat i jinými uznávanými dokumenty (certifikát o očkování atd.). Hosté, kteří své dokumenty v němčině nebo angličtině nemají, použijí oficiální formuláře zdravotních průkazů v německém nebo anglickém jazyce (link naleznete také dole v otázkách a odpovědích).

Jako kompletní očkování platí

 • Očkování dvoudávkovou vakcínou: platné na 270 dnů ode dne získání druhé (případně každé další) dávky. Časový odstup mezi druhou a posilující dávkou musí být alespoň 120 dnů, odstup mezi první a druhou dávkou alespoň 14 dnů.
 • Očkování látkou Johnson & Johnson je platné po dobu 270 dnů od 22. dne od jejího podání. Pozor! Od 3.1. 2022 již jedna dávka vakcínou Johnson & Johnson není dostačující pro pobyt v Rakousku, je nutné přeočkování. Příjezd do Rakouska je stále možný i bez přeočkování.
 • U osob, které koronavirus prodělaly, je platná již první dávka očkování po dobu 270 dnů ode dne jejího podání.
 • Při vstupu do Rakouska platí výhradně následující očkovací látky: BioNtech/Pfizer, AstraZeneca (příp. Covishield), Johnson & Johnson, Moderna, čínské vakcíny Sinopharm a Sinovac, stejně jako nově od 25.12. 2021 Covaxin, Covovax a Nuvaxovid (Novavax). Přípustné je i očkování dvěma typy očkovacích látek. Pozor! Zde jmenované očkovací látky platí při příjezdu do Rakouska. Při pobytu v Rakousku platí pravidlo 2G a tím i jiná opatření (viz FAQ).

Jako doklad o prodělání platí

Prodělaná infekce Sars-Cov-2 vás opravňuje vstoupit do země po dobu 180 dnů od uzdravení. Jako doklad platí zvláštní certifikát o prodelání koronaviru, lékařské potvrzení o prodělané infekci, které musí být potvrzeno PCR testem.

Po nedávném uzdravení mohou být PCR testy někdy stále pozitivní. Proto mohou osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech, předložit speciální lékařské potvrzení. V tomto případě nahrazuje lékařské potvrzení PCR test: musí být vyplněno a předloženo při vstupu. Zde naleznete formulář v němčině a v angličtině. (Pozor! Jedná se o přílohy H a I "Nařízení o vstupu", nelze zaměňovat se všeobecným lékařským osvědčením podle přílohy A nebo B, viz FAQ).

Jako test (kromě 2-G) platí:
Potřebujete test PCR, který není starší než 72 hodin (při příjezdu z oblastí mutací viru: 48 hodin). Test musí být potvrzen autorizovaným subjektem (např. lékárnou, testovacím místem). Pokud jste již podstoupili očkování posilovací dávkou - boosterem, další PCR test nepotřebujete (výjimka: oblasti mutací viru).

Kdy budete potřebovat Pre-Travel-Clearance:

Povinnost se před příjezdem zaregistrovat odpadá pro očkované osoby a pro osoby, které koronavirus prodělaly s PCR testem nebo očkováním boosterem a pro osoby doprovázející děti, případně pro osoby přijíždějící z oblastí s výskytem mutací viru (očkované a uzdravené s boosterem a PCR testem). Pokud nebudou splněny tato předpoklady pro příjezd, bude nutná registrace.

Více informací o „Pre-Travel-Clearance“ naleznete zde. Online Formulář "Pre-Travel-Clearance" naleznete zde.

Zákazy přistání

V současné době platí zákaz přistání pro lety z následujících oblastí s mutacemi viru: Jižní Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Namibie, Eswatini, Angola, Malawi a Zambie.

Berte na vědomí, že relevantní jsou nejen rakouské opatření, ale také opatření ve vaší domovské zemi. O opatřeních týkajících se například cesty zpět je nejlepší se informovat u odpovědných úřadů.

Zde udané informace jsme pečlivě rešeršovali. Rakouská turistická centrála ale není příslušný úřad a nemůže poskytovat žádné právně závazné informace. Podrobnosti o příjezdu, aktuálních výjimkách atd. naleznete na stránkách rakouského ministerstva zdravotnictví.

Další informace naleznete na stránkách Rakouského velvyslanectví v Praze a Vyslanectví České republiky ve Vídni.

Zde najdete podrobné informace o VSTUPU DO RAKOUSKA.

 

 

Rezervace ZIMA 2021 / 2022